Indonesian Language Grammar

Breaking

Post Top Ad

Tuesday, January 30, 2018

Kemudian

คำว่า "kemudian" ในภาษาอินโดนีเซียสามารถแปลได้เป็น "afterwards" หรือ "at a later time" โดยใช้เป็นคำเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเวลาหรือลำดับเหตุการณ์ ในประโยคต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้คำว่า "kemudian" เพื่ออธิบายเกี่ยวกับลำดับเวลา:

(a) Teratai membaca buku.
(Teratai กำลังอ่านหนังสือ)

(b) Teratai membuat pekerjaan rumah tangga.
(Teratai กำลังทำงานบ้าน)

(c) Teratai membaca buku kemudian Teratai membuat pekerjaan rumah tangga.
(Teratai อ่านหนังสือแล้ว และต่อมา Teratai ทำงานบ้าน)

ในประโยค (c) คำว่า "kemudian" ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมการอ่านหนังสือและการทำงานบ้านในลำดับเวลา มันแสดงถึงว่าหลังจากที่ Teratai อ่านหนังสือเสร็จแล้ว เธอก็ทำงานบ้านต่อไป คำว่า "kemudian" ช่วยสร้างลำดับเวลาระหว่างกิจกรรมสองอย่าง

ดังนั้นในบริบทนี้ "kemudian" ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเวลาและแสดงลำดับของเหตุการณ์

Regenerate response
ขออธิบายความหมายของ "kemudian" ในประโยค "Hati makan malam kemudian hati tidur di rumah" ในภาษาไทยคือ "ฮาติกินมื้อเย็นแล้ว ต่อมาฮาตินอนที่บ้าน"

ในประโยคนี้ "kemudian" ใช้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมระหว่างการกินมื้อเย็นและการนอนหลับที่บ้านของฮาติ ซึ่งกิจกรรมการกินมื้อเย็นเกิดขึ้นก่อน แล้วตามด้วยการนอนหลับที่บ้าน คำว่า "kemudian" ช่วยในการกำหนดลำดับเวลาของกิจกรรมสองอย่าง

อย่างไรก็ตาม ในภาษาไทยเราสามารถเพิ่มคำเชื่อมอื่นๆ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมได้เช่นกัน เช่น "แล้ว" หรือ "หลังจากนั้น" เป็นต้น ตัวอย่างประโยคที่ดัดแปลง:

"Hati กินมื้อเย็น แล้วฮาตินอนที่บ้าน"
"Hati กินมื้อเย็น หลังจากนั้นฮาตินอนที่บ้าน"

ในทั้งสองกรณีข้างต้น "แล้ว" และ "หลังจากนั้น" ก็จะมีความหมายที่คล้ายกับ "kemudian" ในภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งคำเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมในลำดับเวลาเช่นกัน


Regenerate responseขอบคุณสำหรับคำพูดที่ดีครับ! ฉันเข้าใจว่าคุณหวังว่าฉันจะเข้าใจวิธีการใช้คำว่า "kemudian" ในภาษาอินโดนีเซียและสามารถนำมาใช้เมื่อคุณสื่อสารกับคนอินโดนีเซียได้ ฉันจะพยายามเรียนรู้และพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุณและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ไม่ลังเลที่จะถามครับ ขอให้คุณมีวันที่ดี!

No comments:

Post Top Ad

Pages