Indonesian Language Grammar

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, February 12, 2020

Pe+Adjective

Hello dear learner

Learn grammar in Indonesian language, before we learnt about prefiks pe
Now we will study about how to use prefiks pe+ adjectve
PeN- หน้ำที่หลักคือรูปแบบที่เป็นรูปธรรม แต่ก็สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นค ำคุณศัพท์ ปัจจัยดังต่อไปนี้ท ำ ให้ PE มีหลำยควำมหมำย
1. Menyatakan yang menyebabkan adanya sifat tersebut pada bentuk dasar. Misalnya, pengeras, penguat, pendingin.    Declare that led to such properties in the basic form. For example, speakers, amplifier, cooling.     กล่ำวถึงกำรน ำไปสู่ลักษณะของรูปแบบฐำน ยกตัวอย่ำงเช่น ล ำโพง เครื่องขยำยเสียง ควำมเย็น

2. Menyatakan memiliki sifat berlebihan yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya, pemalu, penakut, pemberani.    Declare properties that are excessive in basic form. For example, shy, timid, brave.    กล่ำวถึงธรรมชำติที่มำกเกินไปของรูปแบบฐำน ยกตัวอย่ำงเช่น ขี้อำย, ขี้อำย, กล้ำหำญ 

29 comments:

Wangi said...

Cinta Damai adalah pemanis.
ความรักของดาไมมีความหวาน
Cermai membeli pelembut berikan Tangkas.
เจอไมซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ตังกัส
Teh ini adalah pemanas.
ชาถ้วยนี้มีความร้อน
Dahi Cermai adalah penguat.
หน้าผากของเจอไมมีความแข็งแรง
Cermai bawa anjing penghitam.
เจอไมนำหมามาทำให้เป็นสีด

Cermai said...

Yang penting dalam pertempuran adalah penberani.
สิ่งสำคัญในการสู้รบคือความกล้าหาญ
Menjaga kesegaran sayuran membutuhkan pendingin.
การรักษาความสดของผักต้องใช้ความเย็น
Permen harus menggunakan pemanis dari gula.
ขนมต้องใช้ความหวานจากน้ำตาล
Mie ini memiliki pemanas, masih belum bisa makan.
ก๋วยเตี๋ยวนี้มีความร้อนยังกินไม่ได้
Teman saya penguat dalam mengangkat barang.
เพื่อนของฉันมีความแข็งแรงในการยกของ

Nisa said...

Besok kuning akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
พรุ่งนี้กูนิ่งจะย้อมผมให้เป็นสีดำ

Saat mencuci pakaian, tambahkan banyak kain pelembut.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆ

Telinganya ikbal sangat penguat
หูของอิกบอลแข็งแรงมาก

Es teh ada pemanis
ชาเย็นมีความหวาน

Saya mau pemanas
ฉันอยากได้ฮีตเตอร์

Mutia said...

1. Baja punya penguat dari plastik เหล็กมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก

2.Pendingin adalah sesuatu yang biasa digunakan orang Thailand. เครื่องทำความเย็นเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมใช้

3.Polisi pemberani melawan perampok. ตำรวจกล้าหาญต่อสู้กับโจร

4.Gula sangat pemanis. น้ำตาลมีความหวานมาก

5.Semprotan membuat mobli penghitam. สเปรย์ทำให้รถเป็นสีดำ

Damai said...

Air tidak bisa penguat rumah.
น้ำไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงบ้านได้
Cuaca di Thailand adalah sangat penghangat.
อากาศที่ประเทศไทยมีความอบอุ่นมาก
Tangkas tidak punya pemberani.
ตังกันไม่มีความกล้าหาญ
Cermai bisanya adalah pemarah sepanjang waktu.
เจอไมมีความไม่พอใจตลอดเวลา
Wangi adalah penghitam rambut.
วางีมีผมสีดำ

Rapi said...

-Rapi-
1. Pemahisnya kue ini berasal dari gula.
ความหวานในขนมเค้กนี้มาจากน้ำตาล
2. Pakaian saya harum dan lembut. Karena menggunakan pelembut.
เสื้อผ้าฉันหอมและนุ่ม เพราะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
3. Pemanas membuat dia ingin mandi.
ความร้อนทำให้เขาอยากอาบน้ำ
4. Olahraga membuat tubuh menjadi penkuat.
การออกกำลังกายทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง
5. Prajurit adalah orang-orang pemberani.
นักรบเป็นคนที่มีความกล้าหาญ

Saras said...

Saras

1. Semut suka makan makanan Permanis. มดชอบกินอาหารที่มีความหวาน
2. Teman saya pemalu. เพื่อนของฉันเป็นคนขี้อาย
3. Dia pemarah dengan apa yang dia dapatkan. เขาไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับ
4.Es pedingin น้ำแข็งให้ความเย็น
5. Pelembut kain harum น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ความหอม

Yuni said...

**Yuni**

Di dalam air kelapa itu manis
ในน้ำมะพร้าวมีความหวาน
Saya pergi membeli pelembut kain untuk Ibu
ฉันไปซื้อน้ำยาปรับป้านุ่มให้แม่
Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย
Baja lebih penguat dari kayu.
เหล็กมีความแข็งแรงกว่าไม้
Nenek membuat permen penghitam.
ยายทำขนมเป็นสีดำ

Ayu said...

Kamar ini memiliki AC sebagai pendingin.
ห้องนี้มีแอร์เป็นเครื่องทำความเย็น
Rumah ini memiliki ketel sebagai pemanas.
บ้านหลังนี้มีหม้อไอน้ำเพื่อให้ความร้อน
Dia seorang gadis pemalu.
เธอเป็นคนขี้อาย
Minuman ini mengandung pemanis buatan
เครื่องดื่มนี้มีสารให้ความหวานเทียม
Ibu saya menggunakan adik lelaki saya untuk membeli kain pelembut.
แม่ของฉันใช้น้องชายซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Mutia said...

****Dahlia****
1. Rumah-rumah di Eropa membutuhkan pemanas. บ้านที่ยุโรปต้องมีเครื่องทำความร้อน
2. Botol soda ini mengandung pemanis. น้ำอัดลมขวดนี้มีสารให้ความหวาน
3.Pelembut kain tidak mahal. น้ำยาปรับผ้านุ่มราคาไม่แพง
4.Kulkas harus memiliki pendingin. ตู้เย็นต้องมีเครื่องทำความเย็น
5. Pengeras membuat kita mendengar lebih jelas. เครื่องขยายเสียงทำให้เราได้ยินชัด

Tangkas Huakluay said...

Ikbal leher penguat
คอของอิคบัลแข็งแรง

Catur tubuh dingin
ชาตูรตัวเย็น

Catur rambut tubuh bangat
ชาตูรขนเยอะมาก

Musim dingin catur pisang pengecil
หน้าหนาวกล้วยชาตูรหดลง

Catur pisang hitam
กล้วยชาตูรมีสีดำ

Ikbal said...


Jogging adalah penguat tubuh.
วิ่งออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง

Kamar Nisa adalah penghijau.
ห้องนิสาเป็นสีเขียว

Wajah Kuning adalah penghalus.
หน้ากูนิ่งมีความเรียบเนียน

Pria tampan adalah pemalu kuning.
ผู้ชายหล่อทำให้กูนิ่งอาย

Terlahir tidak cantik adalah pemarah kuning. ไม่สวยทำให้กูนิ่งอารมณ์ไม่ดี

Kuning said...

Nanas yang nisa makan ada pemanis สัปปะรดที่นิสากินมีความหวาน
Dosen adalah pemalu โดเซนเป็นคนขี้อาย
Ikbal tidak ada penguat อิกบอลไม่มีความแข็งแรง
Ikbal ingin membuat telinga pengecil อิบอลอยากทำให้หูเล็ก
Nisa membeli pelembut kain untuk pacar นิสาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มให้แฟน

Saras said...

Perdana🍻🍺🍹🍸🥃
Ibu menaruh permen itu di penghangat.
แม่นำขนมไปใส่ในเครื่องอุ่น
Saras mengambil bir dari pendingin.
ซาราสหยิบเบียร์มาจากเครื่องเย็น
Dui suka makan pemanis
ดุยชอบกินของหวาน
Pemuda saya yang pemalu
น้องของฉันขี้อาย
Mei memasukkan pelembut kain ke mesin cuci.
เมย์ ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในเครื่องซักผ้า

Yanti said...

1.Air di atas meja sangat pendingin
น้ำบนโต๊ะนั้นเย็นมาก
2.Mereka memakai sweater untuk penghangat
พวกเขาสวมเสื่อกันหนาวเพื่อให้ความอบอุ่น
3.Polisi memiliki pemberani untuk bertarung dengan penjahat
ตำรวจมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับอาชญากร
4.wanita pemalu ketika bertemu pria
ผู้หญิงจะขี้อายเมื่อเจอผู้ชาย
5.Permen akan memiliki rasa pemanis gula
ขนมจะมีรสหวานของน้ำตาล

Cermai said...

🐞 tri🐞
🐱Kucing ini adalah perhitam.
แมวตัวนี้สีดำคล้ำ
🐶Benua adalah pelari yang bagus.
เบอนัวเป็นนักวิ่งที่เก่งมาก
🍑Saat mencuci pakaian, tambahkan banyak kain pelembut.
🌻เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆ
Gula sangat pemanis. น้ำตาลมีความหวานมาก
🐞 Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Cemara said...

Saya ingin mewarnai rambut saya penghitam
ฉันอยากย้อมผมสีดำ
Kakaknya suka makan manisan yang pemanis.
น้องสาวของเค้าชอบกินขนมที่มีรสหวาน
Tenun membuatku pemarah
Tenun ทำให้ฉันโกรธ
Cuaca panas membuatnya sakit.
อากาศร้อนทำให้เขาป่วย
Saudaraku pemberani.
พี่ชายของฉันเป็นคนกล้าหาญ

Cemara said...

Tenun

Di penguat karena olehraga
Kembang meninggal kerana pendingin
Saya tidak suka penghuangat
Cemara tidakpenghalus
Dosen pemberami
เขาเป็นคนแข็งแรง
กำลังตายเพราะเครื่องทำความเย็น
ฉันไม่ชอบเธอทำความเย็น
เจอมาร่า ไม่ใช่คนเรียบร้อย
โดฌซ็นเป็นคนกล้าหาญ

Ariya kamchan said...

1.Orang yang ingin menurunkan berat badan harus mengurangi pemanis makanan.
ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจะต้องลดความหวานของอาหาร
2.Pelembut kain akan membantu kain harum dan lembut.
น้ำยาปรับผ้านุ่มจะช่วยให้ผ้ามีกลิ่นหอมและนุ่ม
3.Pamanas seratus derajat menyebabkan air mendidih.
ความร้อนหนึ่งร้อยองศาทำให้น้ำเดือด
4.Olahraga setiap hari akan membuat tubuh penguat.
การออกกำลังกายทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรง
5.Sebagian besar kantong sampah berwarna penghitam.
ถุงขยะส่วนใหญ่เป็นสีดำ

Suchaya said...

DWI
Matahari memberi pemanas.
ดวงอาทิตย์ให้ความร้อน
Mei menjadi pelari peguat.
เมอิเป็นนักวิ่งที่มีความแข็งแรง
Lebah sepeti pemanis.
ผึ้งชอบความหวาน
Perdana adalah orang-orang pemberani.
เปอดานาเป็นคนที่มีความกล้าหาญ
Yanti adalah penghitam rambut.
ยานติมีผมสีดำ

Suchaya said...

Ayah seperti pengeras.
พ่อชอบเครื่องขยายเสียง
Rumah ini ada penghitam.
บ้านนี้มีสีดำ
Permen ini adah pemanis.
ลูกอมอันนี้มีความหวานมาก
Teman pakai banyak pelembut.
เพื่อนใส่น้ำยาปรับผัานุ่มเยอะมาก
Kesehatan ayah penguat.
สุขภาพของพ่อมีความแข็งแรง

Catur said...

(----Catur​----)
-Pemanis Tangkas​ dan Cermai membuat teman cemburu.
ความหวานของTangkasและCermaiทำให้เพื่อนๆอิจฉา
-Pisang Ikbal tidak penguat.
กล้วยของIkbalไม่มีความแข็งแรง
-Pemanas Thailand membuat Tunas tidak datang untuk belajar.
ความร้อนของประเทศไทยทำให้Tunasไม่มาเรียน
-Kuning menggunakan pelembut kain untuk mencuci rambut.​
Kuningใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสระผม
-Nisa menemukan pacar merasa pemalu.
พอNisaเจอแฟนแล้วรู้สึกเขินอาย

Nama Budi said...

Hari ini saya melakukan kesalahan dengan teman-teman saya.
วันนี้ฉันทำความผิดกับเพื่อน
Saya merindukan rumah karena jauh
ฉันคิดถึงบ้านเพราะว่าบ้านไกล
Saya senang karena saya bepergian
ฉันมีความสุขที่ไปเที่ยว
Kepandaian Benua Karena rajih belajar
Benua ฉันฉลาดเพราะตั้งใจเรียน
Permennya sangat manis.
ขนมมีความหวานมาก
Saya suka cuaca dingin
ฉันชอบอากาศเย็น
Meja kerja keras lebih kuat dari kursi
โต๊ะมีความแข็งแรงกว่าเก้าอี้
Benua suka cuaca hangat
Benua ชอบอากาศอบอุ่นมาก
Canda akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
Candaจะย้อมผมให้เป็นสีดำAriya kamchan said...

>>Lentik<<
Makanan penutup yang sangat pemanis
ขนมหวานมีความหวานมาก
Adik itu pemalu
น้องชายเป็นคนขี้อาย
Baju ini sangat penghalus
เสื้อตัวนี้เรียบมาก
Pakaian harum karena menggunakan pelembut kain
เสื้อผ้าหอมเพราะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
Es akan mencair saat pemanas.
น้ำแข็งจะละลายเมื่อถูกความร้อน

Cemara said...

Kembang
1.Saya memiliki kepribadian yang pemalu.
ฉันมีบุคลิกขี้อาย.
2.Cemara adalah pemberani.
เจอมาร่าเป็นคนกล้าหาญ
3.Ibu memanggang camilan dengan penghangat.
แม่กำลังอบขนมด้วยเครื่องทำความร้อน
4.Gula adalah pemanis.
น้ำตาลเป็นสารให้ความหวาน
5. Saya mewarnai rambut saya penghitam.
ฉันย้อมผมให้เป็นสีดำ

Benua said...

��Benua��
Lengan Budi sangat penguat.
แขนของบูดิแข็งแรงมาก
Teh Thai ada permanis.
ชาไทยมีความหวาน
Hari ini Canda akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
วันนี้จันดาจะไปย้อมผมให้เป็นสีดำ
Tri tidak punya pemberani.
ตรีไม่มีความกล้าหาญ
Teh ini memiliki pemanas,manis belum bisa minum.
ชาแก้วนี้มีความร้อน ยังกินไม่ได้

Canda said...

Saya memakai baju penghitam
ฉันใส่เสื้อสีดำ
pemanisnya membuat kita gemuk.
สารให้ความหวานทำให้เราอ้วน
Saat mencuci pakaian, tambahkan pelembut kain.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
Benua adalah pemalu
เบอนัวเป็นคนขี้อาย
Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Boneke said...

Tiang penguat Rumah yang kuat
เสาช่วยให้บ้านแข็งแรง
Daging harus disimpan di pendingin.
ต้องเก็บเนื้อไว้ในห้องเย็น
Ketel disediakan untuk penghangat
กาต้มน้ำมีไว้ให้ความร้อน
Prajurit pemberani yang pemberani
นักรบผู้กล้าหาญ
Dia adalah Orang pemalu
เขาเป็นคนขี้อาย
Ibu pemarah ayah.
Tiang penguat Rumah yang kuat แม่ไม่พอใจพ่อ
Lolipop mengandung pemanis.
อมยิ้มมีสารให้ความหวาน
Dia Rias penghitam
เขาแต่งหน้าดำคล้ำ
Ibu beli penghalus
แม่ซื้อpenghalus

Jutamas jaisamak said...

1. Jika Anda ingin pakaian Anda berbau harum, gunakan pelembut.
ถ้าต้องการให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
2. Pemanis menyebabkan kadar gula darah tinggi.
ความหวานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
3. Pemanas menyebabkan es krim meleleh.
ความร้อนทำให้ไอศกรีมละลาย
4. Petinju lebih penguat dari orang normal.
นักมวยมีความแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไป
5. Cat ini adalah penghitam kucing.
นี่คือแมวสีดำ

Post Top Ad

Pages