Indonesian Language Grammar

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, February 12, 2020

Pe+Adjective

Hello dear learner

Learn grammar in Indonesian language, before we learnt about prefiks pe
Now we will study about how to use prefiks pe+ adjectve
PeN- หน้ำที่หลักคือรูปแบบที่เป็นรูปธรรม แต่ก็สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นค ำคุณศัพท์ ปัจจัยดังต่อไปนี้ท ำ ให้ PE มีหลำยควำมหมำย
1. Menyatakan yang menyebabkan adanya sifat tersebut pada bentuk dasar. Misalnya, pengeras, penguat, pendingin.    Declare that led to such properties in the basic form. For example, speakers, amplifier, cooling.     กล่ำวถึงกำรน ำไปสู่ลักษณะของรูปแบบฐำน ยกตัวอย่ำงเช่น ล ำโพง เครื่องขยำยเสียง ควำมเย็น

2. Menyatakan memiliki sifat berlebihan yang tersebut pada bentuk dasar. Misalnya, pemalu, penakut, pemberani.    Declare properties that are excessive in basic form. For example, shy, timid, brave.    กล่ำวถึงธรรมชำติที่มำกเกินไปของรูปแบบฐำน ยกตัวอย่ำงเช่น ขี้อำย, ขี้อำย, กล้ำหำญ 

72 comments:

Wangi said...

Cinta Damai adalah pemanis.
ความรักของดาไมมีความหวาน
Cermai membeli pelembut berikan Tangkas.
เจอไมซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ตังกัส
Teh ini adalah pemanas.
ชาถ้วยนี้มีความร้อน
Dahi Cermai adalah penguat.
หน้าผากของเจอไมมีความแข็งแรง
Cermai bawa anjing penghitam.
เจอไมนำหมามาทำให้เป็นสีด

Cermai said...

Yang penting dalam pertempuran adalah penberani.
สิ่งสำคัญในการสู้รบคือความกล้าหาญ
Menjaga kesegaran sayuran membutuhkan pendingin.
การรักษาความสดของผักต้องใช้ความเย็น
Permen harus menggunakan pemanis dari gula.
ขนมต้องใช้ความหวานจากน้ำตาล
Mie ini memiliki pemanas, masih belum bisa makan.
ก๋วยเตี๋ยวนี้มีความร้อนยังกินไม่ได้
Teman saya penguat dalam mengangkat barang.
เพื่อนของฉันมีความแข็งแรงในการยกของ

Nisa said...

Besok kuning akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
พรุ่งนี้กูนิ่งจะย้อมผมให้เป็นสีดำ

Saat mencuci pakaian, tambahkan banyak kain pelembut.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆ

Telinganya ikbal sangat penguat
หูของอิกบอลแข็งแรงมาก

Es teh ada pemanis
ชาเย็นมีความหวาน

Saya mau pemanas
ฉันอยากได้ฮีตเตอร์

Mutia said...

1. Baja punya penguat dari plastik เหล็กมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก

2.Pendingin adalah sesuatu yang biasa digunakan orang Thailand. เครื่องทำความเย็นเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมใช้

3.Polisi pemberani melawan perampok. ตำรวจกล้าหาญต่อสู้กับโจร

4.Gula sangat pemanis. น้ำตาลมีความหวานมาก

5.Semprotan membuat mobli penghitam. สเปรย์ทำให้รถเป็นสีดำ

Damai said...

Air tidak bisa penguat rumah.
น้ำไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงบ้านได้
Cuaca di Thailand adalah sangat penghangat.
อากาศที่ประเทศไทยมีความอบอุ่นมาก
Tangkas tidak punya pemberani.
ตังกันไม่มีความกล้าหาญ
Cermai bisanya adalah pemarah sepanjang waktu.
เจอไมมีความไม่พอใจตลอดเวลา
Wangi adalah penghitam rambut.
วางีมีผมสีดำ

Rapi said...

-Rapi-
1. Pemahisnya kue ini berasal dari gula.
ความหวานในขนมเค้กนี้มาจากน้ำตาล
2. Pakaian saya harum dan lembut. Karena menggunakan pelembut.
เสื้อผ้าฉันหอมและนุ่ม เพราะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
3. Pemanas membuat dia ingin mandi.
ความร้อนทำให้เขาอยากอาบน้ำ
4. Olahraga membuat tubuh menjadi penkuat.
การออกกำลังกายทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง
5. Prajurit adalah orang-orang pemberani.
นักรบเป็นคนที่มีความกล้าหาญ

Saras said...

Saras

1. Semut suka makan makanan Permanis. มดชอบกินอาหารที่มีความหวาน
2. Teman saya pemalu. เพื่อนของฉันเป็นคนขี้อาย
3. Dia pemarah dengan apa yang dia dapatkan. เขาไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับ
4.Es pedingin น้ำแข็งให้ความเย็น
5. Pelembut kain harum น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ความหอม

Yuni said...

**Yuni**

Di dalam air kelapa itu manis
ในน้ำมะพร้าวมีความหวาน
Saya pergi membeli pelembut kain untuk Ibu
ฉันไปซื้อน้ำยาปรับป้านุ่มให้แม่
Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย
Baja lebih penguat dari kayu.
เหล็กมีความแข็งแรงกว่าไม้
Nenek membuat permen penghitam.
ยายทำขนมเป็นสีดำ

Ayu said...

Kamar ini memiliki AC sebagai pendingin.
ห้องนี้มีแอร์เป็นเครื่องทำความเย็น
Rumah ini memiliki ketel sebagai pemanas.
บ้านหลังนี้มีหม้อไอน้ำเพื่อให้ความร้อน
Dia seorang gadis pemalu.
เธอเป็นคนขี้อาย
Minuman ini mengandung pemanis buatan
เครื่องดื่มนี้มีสารให้ความหวานเทียม
Ibu saya menggunakan adik lelaki saya untuk membeli kain pelembut.
แม่ของฉันใช้น้องชายซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Mutia said...

****Dahlia****
1. Rumah-rumah di Eropa membutuhkan pemanas. บ้านที่ยุโรปต้องมีเครื่องทำความร้อน
2. Botol soda ini mengandung pemanis. น้ำอัดลมขวดนี้มีสารให้ความหวาน
3.Pelembut kain tidak mahal. น้ำยาปรับผ้านุ่มราคาไม่แพง
4.Kulkas harus memiliki pendingin. ตู้เย็นต้องมีเครื่องทำความเย็น
5. Pengeras membuat kita mendengar lebih jelas. เครื่องขยายเสียงทำให้เราได้ยินชัด

Tangkas Huakluay said...

Ikbal leher penguat
คอของอิคบัลแข็งแรง

Catur tubuh dingin
ชาตูรตัวเย็น

Catur rambut tubuh bangat
ชาตูรขนเยอะมาก

Musim dingin catur pisang pengecil
หน้าหนาวกล้วยชาตูรหดลง

Catur pisang hitam
กล้วยชาตูรมีสีดำ

Ikbal said...


Jogging adalah penguat tubuh.
วิ่งออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง

Kamar Nisa adalah penghijau.
ห้องนิสาเป็นสีเขียว

Wajah Kuning adalah penghalus.
หน้ากูนิ่งมีความเรียบเนียน

Pria tampan adalah pemalu kuning.
ผู้ชายหล่อทำให้กูนิ่งอาย

Terlahir tidak cantik adalah pemarah kuning. ไม่สวยทำให้กูนิ่งอารมณ์ไม่ดี

Kuning said...

Nanas yang nisa makan ada pemanis สัปปะรดที่นิสากินมีความหวาน
Dosen adalah pemalu โดเซนเป็นคนขี้อาย
Ikbal tidak ada penguat อิกบอลไม่มีความแข็งแรง
Ikbal ingin membuat telinga pengecil อิบอลอยากทำให้หูเล็ก
Nisa membeli pelembut kain untuk pacar นิสาซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มให้แฟน

Saras said...

Perdana🍻🍺🍹🍸🥃
Ibu menaruh permen itu di penghangat.
แม่นำขนมไปใส่ในเครื่องอุ่น
Saras mengambil bir dari pendingin.
ซาราสหยิบเบียร์มาจากเครื่องเย็น
Dui suka makan pemanis
ดุยชอบกินของหวาน
Pemuda saya yang pemalu
น้องของฉันขี้อาย
Mei memasukkan pelembut kain ke mesin cuci.
เมย์ ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในเครื่องซักผ้า

Yanti said...

1.Air di atas meja sangat pendingin
น้ำบนโต๊ะนั้นเย็นมาก
2.Mereka memakai sweater untuk penghangat
พวกเขาสวมเสื่อกันหนาวเพื่อให้ความอบอุ่น
3.Polisi memiliki pemberani untuk bertarung dengan penjahat
ตำรวจมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับอาชญากร
4.wanita pemalu ketika bertemu pria
ผู้หญิงจะขี้อายเมื่อเจอผู้ชาย
5.Permen akan memiliki rasa pemanis gula
ขนมจะมีรสหวานของน้ำตาล

Cermai said...

🐞 tri🐞
🐱Kucing ini adalah perhitam.
แมวตัวนี้สีดำคล้ำ
🐶Benua adalah pelari yang bagus.
เบอนัวเป็นนักวิ่งที่เก่งมาก
🍑Saat mencuci pakaian, tambahkan banyak kain pelembut.
🌻เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆ
Gula sangat pemanis. น้ำตาลมีความหวานมาก
🐞 Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Cemara said...

Saya ingin mewarnai rambut saya penghitam
ฉันอยากย้อมผมสีดำ
Kakaknya suka makan manisan yang pemanis.
น้องสาวของเค้าชอบกินขนมที่มีรสหวาน
Tenun membuatku pemarah
Tenun ทำให้ฉันโกรธ
Cuaca panas membuatnya sakit.
อากาศร้อนทำให้เขาป่วย
Saudaraku pemberani.
พี่ชายของฉันเป็นคนกล้าหาญ

Cemara said...

Tenun

Di penguat karena olehraga
Kembang meninggal kerana pendingin
Saya tidak suka penghuangat
Cemara tidakpenghalus
Dosen pemberami
เขาเป็นคนแข็งแรง
กำลังตายเพราะเครื่องทำความเย็น
ฉันไม่ชอบเธอทำความเย็น
เจอมาร่า ไม่ใช่คนเรียบร้อย
โดฌซ็นเป็นคนกล้าหาญ

Ariya kamchan said...

1.Orang yang ingin menurunkan berat badan harus mengurangi pemanis makanan.
ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจะต้องลดความหวานของอาหาร
2.Pelembut kain akan membantu kain harum dan lembut.
น้ำยาปรับผ้านุ่มจะช่วยให้ผ้ามีกลิ่นหอมและนุ่ม
3.Pamanas seratus derajat menyebabkan air mendidih.
ความร้อนหนึ่งร้อยองศาทำให้น้ำเดือด
4.Olahraga setiap hari akan membuat tubuh penguat.
การออกกำลังกายทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรง
5.Sebagian besar kantong sampah berwarna penghitam.
ถุงขยะส่วนใหญ่เป็นสีดำ

Anonymous said...

DWI
Matahari memberi pemanas.
ดวงอาทิตย์ให้ความร้อน
Mei menjadi pelari peguat.
เมอิเป็นนักวิ่งที่มีความแข็งแรง
Lebah sepeti pemanis.
ผึ้งชอบความหวาน
Perdana adalah orang-orang pemberani.
เปอดานาเป็นคนที่มีความกล้าหาญ
Yanti adalah penghitam rambut.
ยานติมีผมสีดำ

Anonymous said...

Ayah seperti pengeras.
พ่อชอบเครื่องขยายเสียง
Rumah ini ada penghitam.
บ้านนี้มีสีดำ
Permen ini adah pemanis.
ลูกอมอันนี้มีความหวานมาก
Teman pakai banyak pelembut.
เพื่อนใส่น้ำยาปรับผัานุ่มเยอะมาก
Kesehatan ayah penguat.
สุขภาพของพ่อมีความแข็งแรง

Catur said...

(----Catur​----)
-Pemanis Tangkas​ dan Cermai membuat teman cemburu.
ความหวานของTangkasและCermaiทำให้เพื่อนๆอิจฉา
-Pisang Ikbal tidak penguat.
กล้วยของIkbalไม่มีความแข็งแรง
-Pemanas Thailand membuat Tunas tidak datang untuk belajar.
ความร้อนของประเทศไทยทำให้Tunasไม่มาเรียน
-Kuning menggunakan pelembut kain untuk mencuci rambut.​
Kuningใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสระผม
-Nisa menemukan pacar merasa pemalu.
พอNisaเจอแฟนแล้วรู้สึกเขินอาย

Nama Budi said...

Hari ini saya melakukan kesalahan dengan teman-teman saya.
วันนี้ฉันทำความผิดกับเพื่อน
Saya merindukan rumah karena jauh
ฉันคิดถึงบ้านเพราะว่าบ้านไกล
Saya senang karena saya bepergian
ฉันมีความสุขที่ไปเที่ยว
Kepandaian Benua Karena rajih belajar
Benua ฉันฉลาดเพราะตั้งใจเรียน
Permennya sangat manis.
ขนมมีความหวานมาก
Saya suka cuaca dingin
ฉันชอบอากาศเย็น
Meja kerja keras lebih kuat dari kursi
โต๊ะมีความแข็งแรงกว่าเก้าอี้
Benua suka cuaca hangat
Benua ชอบอากาศอบอุ่นมาก
Canda akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
Candaจะย้อมผมให้เป็นสีดำAriya kamchan said...

>>Lentik<<
Makanan penutup yang sangat pemanis
ขนมหวานมีความหวานมาก
Adik itu pemalu
น้องชายเป็นคนขี้อาย
Baju ini sangat penghalus
เสื้อตัวนี้เรียบมาก
Pakaian harum karena menggunakan pelembut kain
เสื้อผ้าหอมเพราะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
Es akan mencair saat pemanas.
น้ำแข็งจะละลายเมื่อถูกความร้อน

Cemara said...

Kembang
1.Saya memiliki kepribadian yang pemalu.
ฉันมีบุคลิกขี้อาย.
2.Cemara adalah pemberani.
เจอมาร่าเป็นคนกล้าหาญ
3.Ibu memanggang camilan dengan penghangat.
แม่กำลังอบขนมด้วยเครื่องทำความร้อน
4.Gula adalah pemanis.
น้ำตาลเป็นสารให้ความหวาน
5. Saya mewarnai rambut saya penghitam.
ฉันย้อมผมให้เป็นสีดำ

Anonymous said...

��Benua��
Lengan Budi sangat penguat.
แขนของบูดิแข็งแรงมาก
Teh Thai ada permanis.
ชาไทยมีความหวาน
Hari ini Canda akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
วันนี้จันดาจะไปย้อมผมให้เป็นสีดำ
Tri tidak punya pemberani.
ตรีไม่มีความกล้าหาญ
Teh ini memiliki pemanas,manis belum bisa minum.
ชาแก้วนี้มีความร้อน ยังกินไม่ได้

Canda said...

Saya memakai baju penghitam
ฉันใส่เสื้อสีดำ
pemanisnya membuat kita gemuk.
สารให้ความหวานทำให้เราอ้วน
Saat mencuci pakaian, tambahkan pelembut kain.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
Benua adalah pemalu
เบอนัวเป็นคนขี้อาย
Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Boneke said...

Tiang penguat Rumah yang kuat
เสาช่วยให้บ้านแข็งแรง
Daging harus disimpan di pendingin.
ต้องเก็บเนื้อไว้ในห้องเย็น
Ketel disediakan untuk penghangat
กาต้มน้ำมีไว้ให้ความร้อน
Prajurit pemberani yang pemberani
นักรบผู้กล้าหาญ
Dia adalah Orang pemalu
เขาเป็นคนขี้อาย
Ibu pemarah ayah.
Tiang penguat Rumah yang kuat แม่ไม่พอใจพ่อ
Lolipop mengandung pemanis.
อมยิ้มมีสารให้ความหวาน
Dia Rias penghitam
เขาแต่งหน้าดำคล้ำ
Ibu beli penghalus
แม่ซื้อpenghalus

Jutamas jaisamak said...

1. Jika Anda ingin pakaian Anda berbau harum, gunakan pelembut.
ถ้าต้องการให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
2. Pemanis menyebabkan kadar gula darah tinggi.
ความหวานทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง
3. Pemanas menyebabkan es krim meleleh.
ความร้อนทำให้ไอศกรีมละลาย
4. Petinju lebih penguat dari orang normal.
นักมวยมีความแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไป
5. Cat ini adalah penghitam kucing.
นี่คือแมวสีดำ

Bakung said...

1.Orang yang ingin menurunkan berat badan harus mengurangi pemanis makanan.
ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจะต้องลดความหวานของอาหาร
2.Pelembut kain akan membantu kain harum dan lembut.
น้ำยาปรับผ้านุ่มจะช่วยให้ผ้ามีกลิ่นหอมและนุ่ม
3.Pamanas seratus derajat menyebabkan air mendidih.
ความร้อนหนึ่งร้อยองศาทำให้น้ำเดือด
4.Olahraga setiap hari akan membuat tubuh penguat.
การออกกำลังกายทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรง
5.Sebagian besar kantong sampah berwarna penghitam.
ถุงขยะส่วนใหญ่เป็นสีดำ

Alamanda said...

1. Baja punya penguat dari plastik เหล็กมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก
2.Pendingin adalah sesuatu yang biasa digunakan orang Thailand. เครื่องทำความเย็นเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมใช้
3.Polisi pemberani melawan perampok. ตำรวจกล้าหาญต่อสู้กับโจร
4.Gula sangat pemanis. น้ำตาลมีความหวานมาก
5.Semprotan membuat mobli penghitam. สเปรย์ทำให้รถเป็นสีดำ

Rasamala said...

1.Teh ini adalah pemanas.
ชาถ้วยนี้มีความร้อน
2.Gula sangat pemanis.
น้ำตาลมีความหวานมาก
3.Sebagian besar kantong sampah berwarna penghitam.
ถุงขยะส่วนใหญ่เป็นสีดำ
4.Saya merindukan rumah karena jauh
ฉันคิดถึงบ้านเพราะว่าบ้านไกล
5.Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Melati said...

1.Permen harus menggunakan pemanis dari gula.
ขนมต้องใช้ความหวานจากน้ำตาล
2. Teman saya pemalu. เพื่อนของฉันเป็นคนขี้อาย
3.Pelembut kain tidak mahal. น้ำยาปรับผ้านุ่มราคาไม่แพง
4. Jogging adalah penguat tubuh.
วิ่งออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง
5. Pria tampan adalah pemalu Anyelir.
ผู้ชายหล่อทำให้Anyelirอาย

Aple said...

Es teh ada pemanis
ชาเย็นมีความหวาน
Saya mau pemanas
ฉันอยากได้ฮีตเตอร์
Seroja adalah penghitam rambut.
Serojaมีผมสีดำ
Saya pergi membeli pelembut kain untuk Ibu
ฉันไปซื้อน้ำยาปรับป้านุ่มให้แม่
Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

putri said...

putri
Saya memakai baju penghitam
ฉันใส่เสื้อสีดำ
pemanisnya membuat kita gemuk.
สารให้ความหวานทำให้เราอ้วน
Saat mencuci pakaian, tambahkan pelembut kain.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
saya adalah pemalu
ฉันเป็นคนขี้อาย
Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Pinang said...

Air tidak bisa penguat rumah.
น้ำไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงบ้านได้
Rasamala adalah penghitam rambut.
ราซามาลามีผมสีดำ
Pemanas membuat dia ingin mandi.
ความร้อนทำให้เขาอยากอาบน้ำ
Semut suka makan makanan Permanis.
มดชอบกินอาหารที่มีความหวาน
Nenek membuat permen penghitam.
ยายทำขนมเป็นสีดำ

Randu said...

Pisang yang Edelweismakan ada pemanis
กล้วยที่เอลเดอวิสกินมีความหวาน
Semanggi adalah pemalu
เซอมางกิ้เป็นคนขี้อาย
Andrea tidak ada penguat
แอนเดรียไม่มีความแข็งแรง
Di dalam air kelapa itu manis
ในน้ำมะพร้าวมีความหวาน
Cuaca di Thailand adalah sangat penghangat.
อากาศที่ประเทศไทยมีความอบอุ่นมาก

Violet said...

Jogging adalah penguat tubuh.
วิ่งออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง

Kamar Widuri adalah penghijau.
ห้องนิสาเป็นสีเขียว

Wajah tulip adalah penghalus.
หน้าtulipมีความเรียบเนียน

Pria tampan adalah pemalu Mahoni.
ผู้ชายหล่อทำให้Mahoniอาย

Aster adalah pemberani.
Asterเป็นคนกล้าหาญ


Seruni said...

Aster adalah pemalu
อาสเตอร์เป็นคนขี้อาย

Hari ini Widuri akan mewarnai rambutnya ada penghitam.
วันนี้วิดูริจะไปย้อมผมให้เป็นสีดำ

Teh ini memiliki pemanas,manis belum bisa minum.
ชาแก้วนี้มีความร้อน ยังกินไม่ได้

Wanita pemalu ketika bertemu pria
ผู้หญิงจะขี้อายเมื่อเจอผู้ชาย

Ibu memanggang camilan dengan penghangat.
แม่กำลังอบขนมด้วยเครื่องทำความร้อน


Asoka said...

1. Adik itu pemalu
น้องชายเป็นคนขี้อาย
2. Saya memakai baju penghitam
ฉันใส่เสื้อสีดำ
3.Es teh ada pemanis
ชาเย็นมีความหวาน
4.Saya mau pemanas
ฉันอยากได้ฮีตเตอร์
5.Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Genanga said...

Kenanga🧸
1.Teh hijau ada pemanis.
ชาเขียวมีความหวาน
2. Baja punya penguat dari plastik.
เหล็กมีความแข็งแรงกว่าพลาสติก
3. Mahoni adalah penghitam rambut.
มาฮอนนี่มีผมสีดำ
4. Semut suka makan makanan Permanis.
มดชอบกินอาหารที่มีความหวาน
5. Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Cempedak said...

Cuaca di Thailand adalah sangat pepanas.
อากาศที่ประเทศไทยมีความร้อนมาก
Pakaian saya harum dan lembut Karena menggunakan pelembut.
เสื้อผ้าฉันหอมและนุ่ม เพราะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม
Di hari yang panas, saya minum airAir pendingin
ในวันที่อากาศร้อนฉีนจะดื่มน้ำเย็น
Saya suka makan kue pemanis.
ฉันชอบกินเค้กที่มีรสหวาน
Mawar adalah orang yang pemalu.
มาร์วาเป็นคนขี้อาย

Teratai said...

1. Pemanis Iklas dan Vivi membuat saya cemburu.
ความหวานของอิคลาสและวีวี่ทำให้ฉันอิจฉา
2. Pemanas Thailand membuat saya kepala sakit.
ความร้อนของประเทศไทยทำให้ฉันปวดหัว
3. Lavender akan mewarnai rambutnya ada pengbiru
ลาเวนเดอร์จะย้อมผมให้เป็นสีฟ้า
4. Tentara lebih penguat dari orang normal.
ทหารมีความแข็งแรงมากกว่าคนทั่วไป
5. Kepandaian Benua Karena rajih belajar
Benua ฉันฉลาดเพราะตั้งใจเรียน

Anyelir said...

Teh ini adalah pemanas.
ชาถ้วยนี้มีความร้อน

Edelwis adalah penghitam rambut.
เอเดลวิสมีผมสีดำ

Es teh ada pemanis.
ชาเย็นมีความหวาน

Saya mau pemanas.
ฉันอยากได้ฮีตเตอร์

Randu punya pemberani.
Randuมีความกล้าหาญ

Mahoni said...

Mahoni
Cinta Violet adalah pemanis.
ความรักของวิโอเล็ตมีความหวาน
Widuri membeli pelembut berikan Seruni
วิดูริซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มให้เซอรูนิ
Teh ini adalah pemanas.
ชาถ้วยนี้มีความร้อน
Dahi Tulip adalah penguat.
หน้าผากของทิวลิปมีความแข็งแรง
Cuaca di Thailand adalah sangat penghangat.
อากาศที่ประเทศไทยมีความอบอุ่นมาก

Matahari said...
This comment has been removed by the author.
Rotan said...

Rotan
1.Besok Rotan akan mewarnai rambutnya ada pengmerah.
พรุ่งนี้rotanจะย้อมผมให้เป็นสีแดง
2.Saat mencuci pakaian, tambahkan banyak kain pelembut.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆ
3.Cuaca di Thailand adalah sangat penghangat.
อากาศที่ประเทศไทยมีความอบอุ่นมาก
4.air soda ada pemanis
น้ำอัดลมมีความหวาน
5.Asoka penguat dalam mengangkat barang.
Asokaมีความแข็งแรงในการยกของ

KAMBOJA said...

1.Ibu membeli penguat suara.
แม่ซื้อเครื่องขยายเสียง
2.Pendingin tidak berfungsi.
คูลเลอร์ไม่ทำงาน
3.Adik laki-laki saya pemarah.
น้องชายของฉันไม่พอใจ
4.Kue itu membutuhkan pemanis.
เค้กต้องการความหวาน
5.Hair polish adalah penghitam rambut.
ยาย้อมผมเป็นน้ำยาย้อมผมสีดำ

Matahari said...

telehone ini adalah peputih.
โทรศัพท์นี้มีสีขาว
Kesehatan kakek penguat.
สุขภาพของปู่มีความแข็งแรง
Kenanga adalah pemberani.
เกอนังงสเป็นคนกล้าหาญ
Saya memakai celana penghitam
ฉันใส่กางเกงสีดำ
Dia adalah Orang pemalu
เขาเป็นคนขี้อาย

Lavinder said...

1.Permen akan memiliki rasa pemanis gula
ขนมจะมีรสหวานของน้ำตาล
2.Teratai adalah penghitam rambut.
Terataiมีผมสีดำ
3.Kelapa bisanya adalah pemarah sepanjang waktu.
kelapaมีความไม่พอใจตลอดเวลา
4.Teman pakai banyak pelembut.
เพื่อนใส่น้ำยาปรับผัานุ่มเยอะมาก
5.Kesehatan ayah penguat.
สุขภาพของพ่อมีความแข็งแรง

Mawar said...

Kopi ini memiliki pemanas,manis belum bisa minum.
กาแฟแก้วนี้มีความร้อน ยังกินไม่ได้
Saya memakai baju pengbiru
ฉันใส่เสื้อสีฟ้า
Apple yang Cendanamakan ada pemanis
แอปเปิ้ลที่เจินดาน่ากินมีความหวาน
Air di atas meja sangat pendingin
น้ำบนโต๊ะนั้นเย็นมาก
Putri mengambil bir dari pendingin.
ปูตรีหยิบเบียร์มาจากตู้เย็น

Edelweis said...

1.Panasnya membuat orang dalam mood yang buruk.
ความร้อนทำให้คนอารมณ์ไม่ดี
2.Permen mengandung rasa pemanis.
ลูกอมประกอบไปด้วยน้ำตาล
3.Pelembut kain akan membantu kain harum dan lembut.
น้ำยาปรับผ้านุ่มจะช่วยให้ผ้ามีกลิ่นหอมและนุ่ม
4.Menjaga kesegaran sayuran membutuhkan pendingin.
การรักษาความสดของผักต้องใช้ความเย็น
5. Setiap orang punya pemberani.
ทุกคนความกล้าหาญ

Anggrek said...

Ibu pakai banyak pelembut.
แม่ใส่น้ำยาปรับผัานุ่มเยอะมาก
Kelapa punya pemberani.
Kelapa มีความกล้าหาญ
Anggrek akan mewarnai rambutnya ada penghitam
Anggrek จะย้อมผมให้เป็นสีดำ
Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย
Di dalam air madu itu manis
ในน้ำผึ้งมีความหวาน

Widuri said...

Cinta Gandaria adalah pemanis.
ความรักของ Gandaria มีความหวาน

Yang penting dalam pertempuran adalah penberani.
สิ่งสำคัญในการสู้รบคือความกล้าหาญ

Thailand adalah negara dengan pemanas
ประเทศไทยเป็นประเทศร้อน

Jogging adalah penguat tubuh.
วิ่งออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง

Saat mencuci pakaian, tambahkan banyak kain pelembut.
เวลาซักผ้าต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆ

Cendana said...

Air tidak bisa penguat rumah.
น้ำไม่สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงบ้านได้

Cuaca di Thailand adalah sangat panas
อากาศที่ประเทศไทยมีความร้อนมาก


Anjing saya tidak punya keberanian
หมาของฉันไม่มีความกล้าหาญ


Rotan bisanya adalah pemarah sepanjang waktu.
โรตันมีความไม่พอใจตลอดเวลา

Putri adalah penghitam rambut.
ปูตริมีผมสีดำ

Jiraporn said...

Cempaka
Seroja suka makan makanan Permanis. Serojaชอบกินอาหารที่มีความหวาน

Teman saya pemalu.
เพื่อนของฉันเป็นคนขี้อาย

Saya tidak punya pemberani.
ฉันไม่มีความกล้าหาญ

Ibu membuat permen penghitam.
แม่ทำขนมเป็นสีดำ

Pemanas membuat dia ingin mandi.
ความร้อนทำให้เขาอยากอาบน้ำ

Gandaria said...

Cinta violet adalah pemanis.
ความรักของไวโอเลตมีความหวาน

seruni pemberani melawan perampok.
เซอรูนิกล้าหาญต่อสู้กับโจร

Tulip adalah penghitam rambut.
ทิวลิปมีผมสีดำ

Widuri leher penguat
คอของวิดูริแข็งแรง

Aster menemukan pacar merasa pemalu.
อัสเตอร์เจอแฟนแล้วรู้สึกเขินอาย

Napatswan said...
This comment has been removed by the author.
Lili said...

Makanan manis adalah manisan.
อาหารที่มีความหวานคือขนม
Cuaca sejuk adalah hal favorit ibuku.
อากาศเย็นเป็นสิ่งที่แม่ชอบ
Ayah saya adalah orang yang pemberani
พ่อของฉันเป็นคนกล้าหาญ
Sakura adalah orang yang pemalu.
ซากุระเป็นคนขี้อาย
Mug kopi ini adalah panas.
แก้วกาแฟนี้มีความร้อน

Lili said...

Sakura

Cuaca di Thailand adalah sangat pepanas.
อากาศที่ประเทศไทยมีความร้อนมาก
Semut suka makan makanan Permanis.
มดชอบกินอาหารที่มีความหวาน
Ibu memanggang camilan dengan penghangat.
แม่กำลังอบขนมด้วยเครื่องทำความร้อน
Pemanas menyebabkan es mencair.
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Aster said...


Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย
Mobil ini ada penghitam.
รถคันนี้มีสีดำ
Saya senang karena saya bepergian
ฉันมีความสุขที่ไปเที่ยว
Cokelat itu pemanis
ช็อคโกแลตมีความหวาน
Tulip tidak punya pemberani.
ทิวลิปไม่มีความกล้าหาญ

Alpukat said...

Lili adalah penghitam rambut.
Lili มีผมสีดำ

Di dalam air kelapa itu manis.
ในน้ำมะพร้าวมีความหวาน

Dia seorang gadis pemalu.
เธอเป็นคนขี้อาย

Sakura suka makan pemanis.
Sakura ชอบกินของหวาน

Permen akan memiliki rasa pemanis gula.
ขนมจะมีรสหวานของน้ำตาล

Napatswan said...

Seroja
Saya mau pemanas ฉันอยากได้ฮีตเตอร์
Segelas es susu ini sangat pemanis. นมเย็นแก้วนี้หวานมาก
Aple berambut hitam.แอปเปิ้ลมีผมสีดำ
Yang lebih muda adalah orang yang berkepala pelembut Gentle. น้องเป็นคนหัวอ่อน
Pelembut softcning kain merk sangat harum.น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อ Softcning กลิ่นหอมมากค่ะ

Tulip said...

1.Aster adalah orang yang periang.
Asterเป็นคนร่าเริง
2.Mahoni memiliki tubuh yang sehat.
Mahoniมีร่างกายที่แข็งแรง
3.Widuri menyukai makanan manis.
Widuriชอบอาหารที่มีความหวาน
4.Seruni memiliki pipi merah.
Seruniมีแก้มที่แดง
5.Gandaria adalah pemberani.
Gandariaเป็นคนกล้าหาญ

Mawar said...

Kopi terbawa oleh putri
กาแฟถูกซื้อโดยปูตรี
Koran terbaca oleh Ayah.
หนังสือพิมพ์ถูกอ่านโดยพ่อ
Nasi itu di pasar terbawa dengan ibu
ปลาที่ตลาดถูกซื้อโดยแม่
Buku oleh saya terbawa
หนังสือถูกซื้อโดยฉัน
Hari ini kami belajar dengan kehebatan
วันนี้พวกเราเรียนด้วยความตั้งใจ

Putih said...

Putih
1. Wati suka makan pemanis
วาติชอบกินของหวาน
2.Siti memakai baju penghitam
ซิติใส่เสื้อสีดำ
3.Cuaca panas membuatnya sakit.
อากาศร้อนทำให้เขาป่วย
4.Rafa mau pemanas
เรฟาอยากได้ฮีตเตอร์
5.Pemanas menyebabkan es mencair
ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย

Intarat Promchat said...

Samsul
1.anjing itu penghitam.สุนัขตัวนี้สีดำ
2.Merek pelembut softening ini baunya sangat enak.น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้อนี้หอมมาก
3.Saya pemalu di depan orang.เป็นคนขี้อายเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน
4.Dia penakut dan tidak berani menghadapinya.เขาขี้ขลาดไม่กล้าเผชิญหน้า
5.Makanan penutup ini pemanis tapi enak.ขนมอันนี้หวานแต่อร่อย

Phitcha Kaewburee said...

Lina ❤️
1. Siti adalah orang yang pemberani. ซิติเป็นคนกล้าหาญ
2. Lina adalah orang yang pemalu. ลิน่าเป็นคนขี้อาย
3. Cuaca di Thailand pepanas. อากาศประเทศไทยร้อน
4. Tia suka makan pemanis. ติย่าชอบกินของหวาน
5. Olahraga membuat tubuh menjadi penkuat. การออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง

Pranpreeya Kongkrajang said...

Elok 🦄
Permen akan memiliki rasa pemanis gula. ขนมจะมีรสหวานของน้ำตาล
Pemanas menyebabkan es mencair. ความร้อนทำให้น้ำแข็งละลาย
Saya memakai baju pengbiru. ฉันใส่เสื้อสีฟ้า
Teh Thai ada permanis. ชาไทยมีความหวาน
Ibu membeli penguat suara. แม่ซื้อเครื่องขยายเสียง

Unknown said...

The King Casino - Herzaman in the Aztec City
The King Casino in herzamanindir.com/ Aztec City is the place where you can find and play wooricasinos.info for real, herzamanindir real money. Enjoy a memorable stay at this one-of-a-kind casino 도레미시디 출장샵

Unknown said...

Play The Real Money Slot Machines - Trick-Taking Game - Trick-Taking
How to Play. Play The Real Money Slot https://tricktactoe.com/ Machine. poormansguidetocasinogambling.com If you are searching for 출장마사지 a fun, exciting game to play 1xbet app online, we have you covered. https://sol.edu.kg/

Post Top Ad

Pages